| جستجو


لوسيون بعد از اصلاح آقايان آردن


با خاصيت نرم كنندگي، ترميم كنندگي، ضد التهاب و التيام بخشي پوست، جهت مقابلـه با اثرات مخـرب اصلاح پوست صورت آقايان كه در برخي موارد موجب بروز جراحات كوچك و سطحي با از بين بردن موقتي لايه طبيعي محافظ پوست، دهيدراته شدن و از دست رفتن آب پوست مي شود، فرموله گرديده است. اين فرآورده سبب كنترل باكتري هاي مولد جوش هاي صورت مي گردد


اطلاعات بیشتر