| جستجو

 برنامه مراقبتي آردن جهت پيشگيري و جلوگيري از روند پيري زودرس پوست هاي خشك

پيري و فرسودگي پوست فرآيندي است كه از دهه سوم زندگي آغاز گرديده،در دهه چهارم شدت و نمود بيشتري يافنه و در دهه هاي ششم و هفتم به اوج خود مي رسد.افزايش طبيعي سن و اثرات زيانبار پرتوهاي نور خورشيد مهمترين علت پيري پوست مي باشد.از آنجا كه پس از ايجاد چين هاي عميق درمان آنها بسيار مشكل است لذا به منظور كاهش چين و چروك بهتر است قبل از ايجاد اين خطوط به پيشگيري پرداخت

 
   

به مدت 4 الي 6 هفته به صورت يك شب در ميان پس از اجراي برنامه پاك كنندگي پوست،يك شب به مقدار كافي از لوسيون ضد چروك و ضد لك حاوي ويتامين C آردن و شب ديگر از كرم تقويت كننده شب Q10 آردن را بر روي پوست صورت و گردن ماليده به آرامي با حركات خطي به سمت بالا و خارج ماساژ دهيد تا خوب جذب گردد.جهت ادامه برنامه مراقبتي و به منظور حفظ قوام  ،استحكام و انعطاف پذيري پوست، شبها پس از پاك نمودن سطح پوست به همان روش ذكر شده و به صورت يك شب در ميان، از لوسيون ضد چروك و ضد لك حاوي ويتامين C آردن و كرم ضد چروك آردن حاوي AHA11% استفاده نماييد

 

 

 

صبح و شب مقدار كافي از شير پاك كن آردن مخصوص پوست خشك را به كمك پنبه تميز بر روي سطح پوست پيشاني و گونه ها ماليده و به آرامي ماساژ دهيد سپس با آب ولرم كاملا شستشو دهيد

 

 

 

 
 

 

به منظور آبرساني و رطوبت دهي پوست،روزها به مقدار كافي از كرم هاي مرطوب كننده و طراوت دهنده آردن مخصوص پوست خشك ر ا بر سطح پوست كاملا تميز صورت و گردن ماليده و به آرامي ماساژ دهيد تا خوب جذب گردد.همچنين روزها 20 دقيقه قبل از قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشيد حتما از كرم هاي ضد آفتاب آردن مناسب با نوع پوست (رنگي يا بدون رنگ) استفاده نماييد

 

 

 
   

جهت جلوگيري از پيري زودرس پوست ناحيه دور چشم، شب ها از كرم دور چشم و ضد چروك ليپوزوم آردن و جهت پوشاندن تيرگي دور چشم ،روز ها از كرم دور چشم آردن حاوي ضد آفتاب با SPF30 بر روي پوست كاملا تميز و خشك ناحيه دور چشم ماليده و به آرامي و بدون فشار با حركات ضربه اي نوك انگشتان از خارج به سمت داخل ماساژ دهيد