| جستجو

 

« ساختمـان پـوست »

 

پوست وسيعترين و سنگين ترين عضو بدن مي باشد. بطور كلي در يك فرد بالغ، پوست بدن سطحي معادل 2-7/1 متر مربع و وزني معادل 1/4 كيلوگرم دارد. پوست از سه لايه مختلف تشكيل شده است كه شامل بخش های زیر می باشد :

1- اپيدرم     2- درم       3- هيپودرم

اپيدرم خارجي ترين لايه پوست مي باشد كه خود شامل چندين لايه مختلف مي باشد كه بترتيب به :

1- لايه شاخي           2- لايه دانه دار              3 - لايه سنگفرشي               4- لايه بازال

 

 

تقسيم مي شود لايه بازال يا زايا مهمترين لايه اپيدرم بوده كه با توليد سلولهاي پوستي نقش مهمي در ظاهر پوست ايفا مي نمايد. در صورت تخريب اين لايه از پوست امكان بازسازي پوست فراهم نمي باشد. سطحي ترين لايه اپيدرم ، استراتوم كورنئوم نام دارد كه سلولهاي آن در اثر مهاجرت به سمت بالاي كراتينوسيتها پديد مي آيد و اين دوره شامل 35-28 روز مي باشد.

درم از اپيدرم ضخيم تر بوده و عروق خوني، اعصاب، غدد عرق، فوليكول مو و غدد سباسه يا چربي پوست در اين ناحيه واقع شده اند.اجزاءاصلي تشكيل دهنده آن كلاژن،الاستين و اسيد هيالورونيك مي باشد. الياف كلاژن باعث ايجاد استحكام و قوام (Strength) پوست والاستين باعث ايجاد خاصيت انعطاف پذيري (Elasticity) آن مي باشد.اسيد هيالورونيك نيز در لابه لاي فيبرهاي كلاژن والاستين قرار مي گيرد. هيپودرم عميق ترين لايه پوست مي باشد و باعث  اتصال پوست به بافتها و عضلات زيرين آن مي باشد و شامل سلولهـاي چربي و عروق متعـدد بـوده و بعنـوان عايـق گرمايي جهـت بافت هاي داخلي بدن محسوب مي گردد.